i

FAKULTETEN FÖR LÄRANDE OCH SAMHÄLLE | Konferens
Utveckla förskolan – Gör plats för rörelse!

Torsdag 17 oktober, 09:00 - 16:00
Orkanen, Malmö universitet
Utveckla förskolan - Gör plats för rörelse!

Välkommen till den årliga konferensen Utveckla förskolan, denna gång med temat rörelse!
Under konferensen blir det föreläsningar om aktuell forskning från flera olika kunskapsfält. Du får även ta del av seminarier med praktiknära exempel från Naturskolan i Lund och förskolor i Malmö, Skurup och Trelleborg, där yrkesverksamma berättar om hur de arbetar för att stimulera rörelse i förskolans vardag. I programmet för dagen ingår givetvis även enkla och uppiggande rörelsepauser.

Konferensen arrangeras i samverkan mellan Malmö universitet, Malmö stads förskoleförvaltning och FoU skola – Skånes kommuner.

Programmet

Anmäl dig