Malmö universitet är ett de svenska lärosäten som förbereder sig att ta emot ukrainska forskare som vill fortsätta sin verksamhet i säkerhet. Satsningen ingår i KK-stiftelsens utlysning på totalt 50 miljoner kronor över en treårsperiod för att stödja ukrainska forskare.

– Genom det här projektet kan vi se till att en forskare får en professionell fristad vid Biofilms Research Center for Biointerfaces. Doktor Tetiana Yalovenko är en ung forskare som i början av 2022 var anställd vid RE Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology, vid National Academy of Sciences of Ukraine i Kiev, säger Sabrina Valetti, projektledare och forskare vid Biofilms.

Tanken är att forskarna i lugn och ro ska kunna fortsätta sin forskning och, i den mån det går, även undervisning.

Yvonne Fors, KK-stiftelsen

KK-stiftelsens initiativ syftar till att stödja ukrainska forskare, och i förlängningen även deras ukrainska hemlärosäten. Stiftelsen medfinansierar anställningar för ukrainska forskare vid svenska universitet.

 – Tanken är att forskarna i lugn och ro ska kunna fortsätta sin forskning och, i den mån det går, även undervisning. När forskarna kan återvända till Ukraina efter kriget har de då bättre förutsättningar att bidra till att bygga upp sitt land och sina lärosäten igen, säger Yvonne Fors som är programansvarig vid KK-stiftelsen.

Forskningsanslaget gör det möjligt för Malmö universitet att anställa Tetiana Yalovenko som postdoktor i tre år på heltid. Hon kommer arbeta med ett forskningsprojekt vars huvudsakliga syfte är att utveckla nya 3D-modeller av slemhinnor. Dessa kommer sedan att användas på labbet för att studera slemhinnerelaterade sjukdomar och undersöka effekter av nya terapier och beredningsformer.

 – Projektet är högrelevant för pågående forskning inom området och även för svenska företag inom life science.  Det här går hand i hand med universitetets och fakultetens vision och strategi att farmaceutisk forskning bör vara transnationell med en stark bas i grundforskning med hög klinisk relevans och väldokumenterad tillämpbarhet, säger Sabrina Valetti.