Pandemin satte stopp för alla föreläsningar om forskningen. Nu får tandläkaren Ola Sollenius pris av Svenska Tandläkaresällskapet för bästa avhandling.

– Jag hade flera föreläsningar inbokade när pandemin slog till och de genast ställdes in. Därför är det särskilt kul att få priset som visar att min avhandling inte föll helt i glömska, säger Ola Sollenius som disputerade vid Malmö universitet 2019.

Fast tandställning bäst

Ola Sollenius arbetar som specialisttandläkare i Halmstad och studerade kostnadseffektiviteten vid behandling av korsbett hos åtta- och nioåringar. Resultaten visar att en fast tandställning är bästa och billigaste alternativet, och att mest pengar finns att spara om behandlingen görs av specialisttandläkare.
Pandemin fördröjde också planerade utbildningar, men nu är man i Halland på väg att gå över bara till fast tandställning. Antalet specialister i regionen räcker dock inte till för att täcka behovet och därför ska allmäntandläkare utbildas internt. En del föreläsningar runt om i landet är också inbokade.

– Förhoppningsvis får forskningen mer spridning när jag pratar om den, säger Ola Sollenius, som fortsätter samarbeta med Malmö universitet.
– Jag har en tandläkare på kliniken som går sin specialistutbildning. I den ingår ett forskningsprojekt som görs på Malmö universitet, så vi fortsätter hålla kontakten, säger Ola Sollenius.
Avhandlingen beskrivs i motiveringen som ”banbrytande och unik”. Prissumman är 35 000 kronor.

Läs artikel om Ola Sollenius avhandling

Text: Magnus Jando