En ny digital ordbok ska hjälpa till att skapa enhetlighet i terminologin i olika tandvårdsutbildningar. Tillsammans med en interaktiv karta ska den göra det enklare för studenter och andra intresserade att jämföra olika lärosäten i Europa.

– Vi måste ha en välutbildad yrkeskår för att möta framtidens behov. Med fri rörlighet inom EU är det viktigt att veta hur utbildningarna är uppbyggda i olika länder, säger Julia Davies, professor i oral biologi vid Malmö universitet.

Tillsammans med elva kollegor från sju andra länder deltar Julia Davies i det EU-finansierade projektet O-Health-Edu, som kartlägger hur utbildningen för tandläkare och tandhygienister ser ut i Europa. Syftet är att ta fram en digital och interaktiv karta där man till exempel kan se vilka utbildningar det finns i ett land – hur många studenter de tar in, vilken pedagogik som tillämpas och om det kostar något. Målgrupperna är studenter, lärare och beslutsfattare.

Ordbok gör det lättare att jämföra

I projektet, som avslutas vid årsskiftet, ingår framtagandet av det digitala lexikonet, ARTICULATE, som Julia Davies ansvarar för. Syftet är att skapa en gemensam terminologi som gör det lättare att jämföra olika utbildningar. Hittills har det bara funnits ordböcker för vissa discipliner inom odontologi.
– Vid tidigare inventeringar av utbildningar har det skickats ut formulär. Då har vi fått olika svar på en enkel sak som utbildningens längd, för att man inkluderat olika saker. Vi såg också att det behövs en definition av termerna som används i utbildningarna. Det är viktigt att lärare, studenter och beslutsfattare beskriver samma sak, säger Julia Davies.

Det kan till exempel handla om lärande och utvärderingsaktiviteter, utbildningsfaciliteter, olika typer av lärare och nya teknologier. Vid framtida inventeringar kommer frågorna automatiskt ha en koppling till definitionen i lexikonet. ARTICULATE ligger på samma webbplats som kartan och det går att ge feedback och förslag på nya termer som bör ingå.

Den som är intresserad av att introducera en ny pedagogik kan slå upp vad det innebär.

Julia Davies


– Den som är intresserad av att introducera en ny pedagogik kan slå upp vad det innebär. Det är en resurs för att öka interaktionen mellan olika lärosäten, så vi kan dela erfarenheter och god praxis inom utbildning, säger Julia Davies.

Tanken med projektet är också att skapa ett underlag för att bättre anpassa utbildningarna till samhällets behov.

– Teknologin utvecklas hela tiden, men det är också angeläget att jobba mer preventivt. Oral hälsa hänger ihop med allmänhälsan vad gäller till exempel kopplingen hjärt- och kärlsjukdom. Genom att förhindra oral sjukdom kan vi förbättra allmänhälsan. Vi behöver ha ett mer holistiskt synsätt, inte minst inom utbildningen, säger Julia Davies.

Text: Magnus Jando

Fakta om lexikonet ARTICULATE

De 171 termer som för närvarande ingår kan delas in i följande kategorier: grundläggande pedagogiska termer relaterade till examina, program- och läroplansmetoder, antagningsproceduren till utbildningar, preklinisk och klinisk utbildning, infrastruktur och faciliteter kopplade till utbildningen och kvalitetssäkring.