Professor Martin Berg är en av redaktörerna för en ny bok om relationen mellan automatiseringsteknologier och människor. Han menar att debatten kring ny teknologi måste breddas och inkludera ett mer samhällsvetenskapligt perspektiv om vi på allvar ska förstå dess möjligheter och konsekvenser.

– När teknik som AI (Artificiell Intelligens) eller automatiserat beslutsfattande försöker läsa av och anpassa sig till oss människor – leva med oss och bli del av våra liv och våra kroppar – då kan vi inte längre prata om människor som användare. Det är inte som när man använder en brödrost, säger han och fortsätter:

– I stället är teknologin en del av våra liv, den lär sig av vad vi gör och matas med information från oss. Den informationen har ett mänskligt ursprung och då måste vi förstå och fundera kring den mänskliga aspekten av de här systemen och hur de blir en del av vår kultur utan att kanske begripa att så är fallet.

Ny bok om automatisering och människan
För att förstå tekniken måste vi förstå människan, menar Martin Berg. Med boken Everyday Automation: Experiencing and Anticipating Emerging Technologies vill han och hans kollegor sätta fokus på att det är människan med sina förväntningar och förhoppningar som skapar teknikens förutsättningar, och människor präglas av sin miljö, kultur och sociala kontext, som till exempel klass, sexualitet, kultur och socioekonomisk status.

– Vi vet alla att det spelar roll vilken slags miljö man växer upp i eller vilka relationer man har. Det är samma för maskiner. Vi måste fundera över hur vi ska uppfostra dem och kritiskt resonera kring under vilka förutsättningar de får lära sig om världen.

Ofta finns en bild av att AI eller automatisering ska komma och bestämma över oss, men i stället måste vi förstå hur teknologin är en förlängning av människan. Det är människor som uppfostrar och underhåller den här typen av teknologier, så de är ganska tydligt bundna till oss, säger Martin Berg.

Det spelar roll vilken slags miljö man växer upp i eller vilka relationer man har. Det är samma för maskiner.

Martin Berg

Forskningen behöver breddas

Boken är delvis ett resultat av Malmö universitets tvärvetenskapliga forskningsprogram ”Data Society” som fokuserar på de komplexa frågor och utmaningar som digitalisering på olika nivåer för med sig. För att ta sig an de här utmaningarna, menar Martin Berg att forskningen måste ske mer gränsöverskridande:

– Vi behöver bedriva forskning som på allvar låter samhällsvetenskap, ekonomi, design, humaniora och teknik samspela och mötas. Vår tid och framtid kräver forskning som går bortom traditionella fakultets- och disciplinindelningar och för att göra det har Malmö universitet goda förutsättningar att utvecklas i en positiv riktning.

Stora digitala utmaningar

Martin Berg understryker att det finns fantastiska möjligheter med teknik som AI och automatisering. Den kan göra stor nytta, hjälpa oss människor fatta bättre beslut eller ge oss stöd i vardagen. Men det betyder inte att vi bara kan släppa tekniken lös.

– Den mänskliga aspekten behövs för att bättre kunna utveckla, och också reglera, ny teknologi. Vad händer till exempel om automatiserad beslutsfattning fattar ett dåligt beslut? Hur ska vi få dessa teknologier att bli en del av vår värld där andra värden än det renodlat praktiska eller juridiskt eller moralfilosofiskt korrekta spelar roll?

– Det finns en risk att det blir fruktansvärt tråkigt att ha den här typen av teknologier omkring oss. Det är sådant vi måste diskutera och förstå, och för att göra det är det helt avgörande att vi förstår människan för att förstå teknik.

Text: Joanna Kindeberg