Tio forskarskolor inom utbildningsvetenskap beviljas nu medel från Vetenskapsrådet. Malmö universitet och Fakulteten för lärande och samhälle medverkar i fem av dessa.

– Ett mycket glädjande besked och också en kvalitetsstämpel både för universitetet och fakulteten att vi är med i hälften av de forskarskolor som Vetenskapsrådet satsar på, säger Tobias Olsson, prodekan med ansvar för forskning vid Lärande och samhälle.

Forskarskolorna bedrivs bland annat inom idrottsvetenskap, naturvetenskapernas och matematikens didaktik, språk- och litteraturdidaktik samt historia och historiedidaktik. Varje forskarskola beviljas knappt 40 miljoner kronor fram till och med 2026. Totalt kommer tio doktorander att kunna anställas vid fakulteten för lärande och samhälle.

– Bra jobbat av alla de forskare och lärare som sökt och också framförallt av våra miljöer för forskning och forskarutbildning. De visar sig återkommande vara både tillräckligt stabila och innovativa för att vara konkurrenskraftiga i det här sammanhanget, säger Tobias Olsson.

Text: Jessica Bloem

Fakta

Vetenskapsrådet har beviljat medel till sammanlagt tio forskarskolor inom utbildningsvetenskap, varav fem har medverkande från Fakulteten för lärande och samhälle. Dessa är forskarskolorna som har beviljats medel:

• Hållbar daglig rörelse i förskolor och skolor.
• Finna vägar i en tid av stora framtidsutmaningar (FinnFram) - Forskarskola inriktad på karriärlärande, karriärvägledning och övergångar mellan skola, fortsatt utbildning och arbete
• Att göra matematik och naturvetenskap relevant – en ämnesdidaktisk forskarskola för lärarutbildare
• CuEEd-LL: Forskarskolan för kulturellt möjliggörande undervisning genom språk och litteratur
• Forskning om samverkan i lärarutbildning (ROCIT)