Europa står inför en energikris, och än en gång varnar forskare om att miljöfarliga utsläpp drastiskt måste minska. Världen är i stort behov av nya idéer för att producera mer grön energi. En sådan lösning är termoelektricitet– men det har sina begränsningar, vilket forskare på Malmö universitet nu vill ändra på.

Termoelektriska enheter omvandlar värme till elektricitet utan något utsläpp av växthusgaser, och kan därmed minska energikonsumtionen genom att använda värmespill. Tekniken används redan idag, men oftast på ganska nischade områden, eftersom den är inte lika effektiv som andra energikällor. NASAs rymdsond, Voyager 1, drivs till exempel av en termoelektrisk generator, och det finns också campingspisar som kan ladda mobiltelefoner med spillvärme.

Mer grön energi behövs

I ett nytt projekt på Malmö universitet ska forskare undersöka hur man kan öka effektiviteten på termoelektricitet, och de hoppas att resultaten kan leda till ny utveckling av till exempel bärbara enheter som drivs av grön el.

– Vi vill hitta nya modeller för att producera grön energi, något som behövs nu mer än någonsin, säger professor Denis Music som leder studien.

– Globalt ser vi ett enormt behov av energi – efterfrågan fördubblas var tjugonde till trettionde år. Samtidigt finns det så många processer där energi helt enkelt går till spillo - tänk om vi i stället kunde använda den till att producera grön energi.  Teknologin finns ju där, men vi behöver effektivisera den, och det är det vi vill undersöka med detta projekt.

Sensorer kan drivas av kroppsvärme

Förhoppningen är att projektet kan bana väg för innovationer som till exempel sensorer som drivs av kroppsvärme. Denis Music ger ett exempel med ett sjukt barn och oroliga föräldrar som ofta behöver mäta barnets temperatur.

– I stället för att väcka bebisen för att kolla om den har feber, kan man placera en sensor på huden som mäter temperaturen, medan man använder värmen från huden för att driva sensorn – kanske kan den också skicka en signal till föräldrarna eller en läkare så att de kan hålla koll, säger han och fortsätter:

– Mycket medicinsk teknik, till exempel pacemakers, drivs av batterier men det är ett område där man i framtiden kanske kan använda termoelektricitet i stället.

Ta vara på energiavfall

Music hoppas också att termoelektricitet kan användas i industrin. Sverige har till exempel gått i bräschen för fossilfritt stål, som ska produceras med el och väte, men mycket energi går fortfarande till spillo i smältningen av stålet och i andra metalliska processer samt inom transportsektorn.

– Tänk om vi kunde använda energiavfallet i stålproduktionen för att producera el, det är den sortens möjlighet vi behöver ta vara på, säger Music och tillägger:

– När det gäller framtiden för grön energi är det uppenbart att vi inte kan förlita oss på en energikälla, vi behöver en mix och termoelektricitet kan spela en spännande roll i det.

Text: Joanna Kindeberg

Mer om Denis Musics forskning

Professor Denis Musics kommande forskningsprojekt Amorf TiNiSn för effektiv framställning av miljövänlig energi finansieras med 4 miljoner kronor av Olle Engkvists stiftelse.

Projektet inleds 1 september i år.

Läs mer om Denis Music.