Kan en app göra det lättare för barn att prata om sina svårigheter eller hemförhållanden med socialtjänsten? OmMej har så smått börjat introduceras och forskare vill följa effekterna

FN:s barnkonvention blev 2020 lag i Sverige, och det ställer krav på myndigheter att mer aktivt följa bestämmelserna i den. Konventionen säger bland annat att barn har rätt att delta aktivt i beslut om sina liv och få sina röster hörda.

Svårt prata om svåra saker med en främling
Företaget OmMej grundades av Nicolina Fransson, tillsammans med kollegor med lång erfarenhet av socialt arbete och att arbeta med barns rättigheter, för att underlätta just detta. Men också för att göra det lättare för vuxna att förstå barnets perspektiv.

Utvecklarna vände sig till forskarna för att få hjälp med att utvärdera om appen är ett bra sätt att möta barnens berättelser.
– Det kan vara svårt för barn att prata om sin situation med en främling. Det kan handla om att de är mobbade i skolen eller att det är problem hemma. Tanken är att många unga, som känner sig bekväma med teknologi, hellre berättar om sina liv med hjälp av en app.

Det säger Nancy Russo, universitetslektor vid Malmö universitet, som tillsammans med ett tvärvetenskapligt team av forskare studerat den tidiga uppstartsprocessen. Syftet var att se om ett digitalt verktyg stödjer barns rättigheter till deltagande och hur det kan integreras i praktiken.
I OmMej skapar barnen en avatar av sig själva och kan svara på ett antal frågor om hur de har det hemma, i skolan eller med kompisar. På varje svar följer ett antal frågor. Barnen kan också gå tillbaka och revidera sina svar. Det är bara den som bjudit in barnet till appen som kan läsa vad det skriver.

– Av svaren kan socialsekreteraren bedöma vad som är värt att följa upp och eventuellt göra insatser kring, säger Nancy Russo.

Nästan alla positiva

I denna av Forte finansierade ettåriga pilotstudie har forskarna intervjuat ett antal socialsekreterare och beslutsfattare i Helsingborg, Karlskrona och Hudiksvall, kommuner som precis börjat använda OmMej. De har inte intervjuat några barn.

– Vi ville få en känsla av vilka förväntningar de hade och vilka barriärer det kan finnas. Nästan alla socialsekreterare var positiva. De såg att barn hade förmågan att tala för dem själva, deras röst kom fram mer. Vissa barn var inte intresserade, men andra tyckte det var mycket givande, säger Nancy Russo.

I början av nästa år ska forskarna söka medel för en länge uppföljning över 3-4 år. Med ett längre perspektiv vill man undersöka om OmMej gör någon skillnad för barnen och hur socialsekreterarna känner för sitt arbete.

– Om det blir en fortsättning hoppas vi också kunna intervjua barn, säger Nancy Russo.

Text: Magnus Jando

Fakta om studien Barns inflytande och rätten till deltagande

I den tvärvetenskapliga undersökningen deltog även forskarna Annika Staaf och Jeanette Eriksson, Malmö universitet, Björn Hofvander, Lunds universitet, och Karin Tillberg Mattsson, Region Gävleborg.