En viktig kvalitets- och standardsäkring för konsumenterna. Företrädare för programmet i fastighetsförmedling välkomnar Fastighetsmäklarinspektionens (FMI) beslut att kräva kandidatexamen för att kunna registrera sig som fastighetsmäklare.

– Det är en kvalitetssäkring som vi argumenterat för under flera år. Det är bra för både säljare och köpare, säger universitetslektor Ola Jingryd, ansvarig för programmet i fastighetsförmedling vid Malmö universitet.

Tidigare har FMI bara krävt kurser omfattande 120 hp men ingen examen, vilket har öppnat för externa aktörer att ge utbildningar och kurser. Enligt Ola Jingryd har delar av branschen spjärnat emot examenskraven och hävdat att en skärpning skulle göra det svåra att rekrytera mäklare. Men framöver krävs alltså tre års akademiska studier till kandidatexamen.

Hoppade av i förtid

Utbildningen vid Malmö universitet har varit treårig sedan 2011, men Ola Jingryd berättar att det varit vanligt att studenter hoppat av utbildningen i förtid för att examen inte varit ett villkor för att bli registrerad fastighetsmäklare.

– Studenter har också kunnat välja utbildningar som varit lättare att klara av, säger han.
Ola Jingryd är jurist och har suttit tio år i Fastighetsmäklarinspektionen som granskar mäklare. Det är ofta just inom juridiken han sett kunskapsbrister bland fastighetsmäklare. Nu byggs utbildningen ut med ytterligare 7,5 högskolepoäng i juridik. Han understryker också vikten av att kunna företagsekonomi.

– Varje bostadsrättsförening ska enligt lag ta fram en årsredovisning. Det är helt avgörande att en mäklare begär ut och kan sätta sig in i en sådan och se eventuella varningssignaler.

En ny kvalitetsstandard för konsumenterna

Ola Jingryd ger också exemplet med någon som köpt en sommarstuga i tron att det ingick en badbrygga. En brygga som kanske ligger på grannens mark med en personlig nyttjanderätt som inte går vidare till nye ägaren. Något som också kan leda till stora kostnader för säljaren i förlikning till köparen som gick miste om sin brygga. I det fallet gäller det alltså att kolla att det finns en inskriven nyttjanderätt (servitut) i fastighetsregistret.

– Nu sätts en ny kvalitetsstandard som innebär att alla konsumenter i hela landet ska kunna känna sig trygga med att mäklaren har samma kunskaper, säger Ola Jingryd.

De nya föreskrifterna börjar gälla 1 april 2022. Men det är först från och med den 1 januari 2028 som den som ansöker om registrering behöver uppfylla de nya utbildnings- och praktikkraven.

Text: Magnus Jando