I spåren av den ryska invasionen av Ukraina vänder sig allt fler utsatta akademiker till organisationen Scholars at Risk.

Johanna Miró Lindberg är kontaktperson för SAR vid Malmö universitet. Hon fungerar som en länk mellan SAR’s huvudkontor och den institution som tar emot forskare och hjälper till med alla praktiska frågor som kan uppstå.

Det kan handla om bostad och kontakter med myndigheter under migrationsprocessen. Ibland behöver personen i fråga också professionell hjälp att bearbeta sina upplevelser, berättar hon. Syftet med SAR-placeringen är att hjälpa forskaren att bygga upp en långsiktig yrkeskarriär.

– Det är en tillfällig lösning där forskaren får möjlighet att arbeta upp kontakter och göra sig mer anställningsbar i det land personen är placerad i. Under placeringen är det därför av stor vikt att ta vara på alla tillfällen att nätverka och delta i strategiskt viktiga sammanhang. Målet är att hjälpa forskarna till ett permanent arbete.

Det är SARs huvudkontor i New York som tar emot ansökningar från utsatta forskare. Dessa matchas sedan mot de universitet och lärosäten som ingår i organisationens nätverk. Johanna Miró Lindberg berättar att ansökningar från ukrainska akademiker har börjat komma in till huvudkontoret i spåren av den ryska invasionen.

– Just nu pågår diskussioner dagligen i det Svenska SAR-nätverket. Man undersöker olika alternativ för stödprogram för forskare från Ukraina och dissidenter från Ryssland, säger hon.

Text: Jessica Bloem

Läs en intervju med Malmö universitets SAR-forskare Leila Papoli-Yazdi

Scholars at Risk

Scholars at Risk är ett internationellt nätverk vars syfte är att skydda hotade och på andra sätt utsatta forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer, och att främja den akademiska friheten i världen. Forskare som upplever en hotbild, diskrimineras eller censureras kan kontakta SAR och söka hjälp.

Över 500 lärosäten är medlemmar och Malmö universitet har varit medlem sedan 2013. 

Läs mer om SAR