I drygt sju år har forskningsprojektet Internet of Things and People Research Profile bedrivits på Malmö universitet. Nu har projektet nått sitt slut med ett avslutande seminarium den 8 april.

Projektet, som finansierats av KK-stiftelsen, är ett samarbete mellan Malmö universitet och näringslivet. Syftet har varit att tillsammans utveckla och etablera en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö inom ämnet Internet of Things and People’

Internet of Things, eller "sakernas internet" är allt i vår omgivning som är uppkopplat mot internet, både vardagsföremål och maskiner. Projektet har bedrivit forskning på relationen mellan människan och sakernas internet inom en rad områden, såsom energi, transport, hälsa, och lärande.

Arbeta nära näringslivet
– Att forska i samarbete med näringslivet ger en unik möjlighet att förstå och utforska den teknologi som ligger i framkant inom industrin, säger Paul Davidsson, professor i datavetenskap vid Fakulteten för teknik och samhälle, som drivit projektet från start.

– Det som varit spännande med det här projektet är att forskningen befunnit sig i företagens verksamhet, där man verkligen behöver generera ny kunskap för att kunna utveckla nya produkter, tjänster och system. Samtidigt har företagen en teknologi och kompetens som möjliggör för oss att bedriva intressant forskning, förklarar Paul Davidsson.

I projektet har forskare och studenter på Malmö universitet arbetat tillsammans med företag för att utveckla produkter och tjänster inom sakernas internet, något som gett positiva resultat enligt Paul Davidsson. Bland de tjugosex produkter som tagits fram finns bland annat en lösning för att diagnostisera Parkinson och en plattform som sammankopplar användare direkt med forskningsteam så att de kan donera data till forskning. Många av produkterna har fått genomslag i svensk och internationell media.

Hög nivå på forskningsmiljön
Projektet startades 2014 och Paul Davidsson förklarar att en fördel med ett så långvarigt projekt har varit att kunna arbeta långsiktigt för att bygga en blomstrande forskningsmiljö.

– Ofta är ett forskningsprojekt fokuserat på ett visst problem eller fråga, men här är det bredare. Genom att systematiskt bygga upp forskningen tillsammans med företag så har vi nu en forskningsmiljö inom detta ämne som hade varit svårt att uppnå annars.

Från början var 20 personer från Malmö universitet involverade i forskningsmiljön, och när det avslutades var siffran dubbel. Över 350 forskningsartiklar har publicerats, och nu finns planer på en masterutbildning inom ämnesområdet.

– Det är viktigt att forskningen inte sker i ett tomrum utan också knyts till den undervisning vi bedriver på Malmö universitet, säger Paul Davidsson.

Ett fortsatt viktigt ämne

Paul Davidsson tror att sakernas internet är ett ämne som kommer vara fortsatt viktigt i framtiden. Även om detta projekt nu avslutats kommer forskningscentrumet Internet of Things and People finnas kvar på Malmö universitet.

– Hela projektet har handlat om att bygga upp miljön och samarbetet med industrin, och där finns så mycket mer att utforska, förklarar Paul Davidsson.

– Det mänskliga perspektivet tappas ibland i forskningen runt teknologi. Vi behöver till exempel bättre förstå hur människans tillit till systemet kan ökas, och hur den personliga integriteten kan skyddas när det kommer till datainsamling. Hur kan vi lita på systemen i framtiden? Det finns mycket mer att utforska vad det gäller att utforma intelligenta och tillförlitliga Internet of Things-system.

Text: Joanna Kindeberg

Mer om Internet of Things and People Research Profile

Projektet startades 2014 och har gjorts i samarbete med Axis Communications, Cybercom, Data Ductus, Eon, Sigma Connectivity, Sigma Technology, Sony Mobile Communications, TerraNet och Topp.

Projektet har haft en total budget på över 100 Mkr där KK-stiftelsen stått för 36 Mkr och ungefär lika mycket kommit från de deltagande företagen respektive Malmö universitet (fördelat på Institutionen för datavetenskap och medieteknik, K3, samt IoTaP forskningscentrum).

Läs mer om Paul Davidsson