NASA-forskaren och astronomen Theodore R Gull, USA, blir hedersdoktor vid Malmö universitet. I över 20 år har doktor Gull och forskare i Malmö haft ett forskningssamarbete om den fascinerande dubbelstjärnan Eta Carinae som omsluts av ett stort och ljusstarkt gasmoln, en nebulosa.

Med ett tidsmellanrum på fem och ett halvt år kommer de två massiva stjärnorna i Eta Carinae så pass nära varandra som avståndet mellan jorden och solen. När stjärnornas vindar kolliderar ändras det utskickade ljuset radikalt, så att forskarna kan ta reda på mer om de ingående stjärnornas egenskaper.

Studerar stjärnornas egenskaper

 Forskarna vet att Eta Carinae är i slutfasen av sin existens och att den i princip kan kollapsa när som helst.

–  Faktum är att i en avlägsen framtid, som kan vara nästa år, eller 100 000 år framöver, kommer båda stjärnorna att nå slutet på sina liv. De kan bli ett binärt svart hål; de kan helt enkelt bli supernovor. Genom våra studier kan vi kanske förutsäga sluttillstånden för dessa två massiva stjärnor. Där finns äventyret i vårt utforskande, säger Theodore R Gull, som är verksam vid NASAs Goddard Space Flight Center i Maryland.

Har utvecklat instrument på Hubble

Theodore R Gull är en internationellt erkänd forskare inom astronomisk spektroskopi och har utvecklat instrument som finns ombord på Hubble Space Telescope.

I motiveringen framhåller Fakulteten för teknik och samhälle i synnerhet Gulls bidrag till ultraviolett astronomi och hans fundamentala bidrag till utvecklingen av högupplöst spektroskopi. Spektroskopi handlar om att studera ljuset i stjärnornas spektrum och analysera vilka grundämnen de innehåller. Spektrumen gör det också möjligt att ta reda temperaturer och tätheter av gasen, och även hastigheterna för de olika nebulosorna och stjärnvindarna.

– Vi hjälper Ted Gull att förstå spektrumen genom att tolka ljuset och färgerna. Han observerar de astronomiska objekten, och analyserar vad det betyder för förståelsen av stjärnorna. Vi får tillgång till viktiga astronomiska data och kan arbeta med de mest intressanta problem, säger Henrik Hartman, docent i fysik vid Malmö universitet, om samarbetet.

Ett astronomiskt laboratorium

Eta Carinae avger mycket ultraviolett ljus och röntgenstrålar, en miljon gånger mer än solen. Totalt utstrålar Eta Carinae på några minuter lika mycket ljus som solen gör på ett år. Men under några månader under varje 5-årsperiod stängs den energirikaste strålningen av och omgivningen svalnar.

–  Eta Carinae är ett astronomiskt laboratorium, när det ändrar sig på så korta tidsskalor, säger Theodore R Gull

Därför ser han samarbetet med fysikerna i atomfysikgruppen vid Malmö universitet som så viktigt.

–  Genom modelleringarna, laboratoriemätningarna, astronomiska spektra och nyckelkunskaper från många i den internationella gruppen får vi mycket förståelse för det massiva stjärnsystemet, hur det kom till detta tillstånd och hur det kommer att utvecklas, säger Theodore R Gull.

Text: Magnus Jando