En ny kulturförening ska stärka Malmöbornas röst och dokumentera erfarenheter av att leva i staden. ”Det handlar om att vårda varandras berättelser”, säger Robert Nilsson Mohammadi, forskare vid Malmö universitet.

Kulturföreningen Malmös samlade röster, har bildats ur forskningsprojektet Malmö Life Stories som leds av Robert Nilsson Mohammadi, historiker vid Malmö universitet. Inom ramen för projektet har människor från rad olika organisationer och institutioner i staden strålat samman för att utbyta erfarenheter.

– Det finns två starka berättelser om Malmö som dominerar i offentligheten: den om den farliga staden och den om den spännande staden. Ett av syftena med projektet har varit att låta Malmöbor själva få definiera vad Malmö är och därigenom återta rätten till sin egen stad, säger Robert Nilsson Mohammadi.

Vakuum efter Rörelsernas museum

Under två års tid har forskare och deltagare i projektet utvecklat metoder för att skapa, dokumentera och sprida samtal med Malmöbor. Rörelsernas museum har varit en viktig samarbetspartner och knutpunkt. När det fick stänga skapades ett vakuum, berättar Robert Nilsson Mohammadi.

– En viktig mötesplats för Malmöbor och för projektet försvann. Ur det växte beslutet fram om att bilda Malmös samlade röster som en egen självständig aktör. Föreningen kan nu jobba långsiktigt och vara samarbetspartner till stadens institutioner, däribland universitetet, och inte bara existera som en del av ett forskningsprojekt.

Plattform för Malmöborna

Initiativtagarna kommer alla från organisationer där de har varit engagerade i att göra Malmö till en socialt hållbar stad. Robert Nilsson Mohammadi berättar att förhoppningen är att kunna skapa en arena där Malmöborna kan ta plats - framförallt i kulturen men också i forskningen. Den 1 september arrangeras det första öppna mötet. Det blir ett digitalt panel- och publiksamtal om berättelser och bilder av Malmö.

– Malmö har kommit att bli en projektionsyta för olika föreställningar. Men under ytan finns alla vi riktiga människor som kan beskriva staden ur en mängd olika perspektiv. På många sätt handlar Malmös samlade röster om att vårda våra, och varandras, berättelser.

Text: Jessica Bloem