Forskare på Malmö universitet utvecklar en app som ska hjälpa patienter med Parkinsons. Nu lyfts projektet fram på en nationell lista över forskning om teknik i mänsklighetens tjänst.

– Syftet med appen är att producera mer objektiv data som kan förbättra behandling av personer med Parkinson. Det är något som vi vet behövs, säger Dario Salvi, forskare vid Malmö universitet som leder projektet i samarbete med Karolinska Institutet och University of Edinburgh.

Projektet ParkApp lyfts nu fram på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) årliga så kallade 100-lista. Listan uppmärksammar forskning som kan nyttiggöras i samhället, och tanken är att appen så småningom kommer att kunna användas inom sjukvården.

– Personer med Parkinson upplever ofta en långsam och gradvis försämring av sjukdomen. Under läkarbesök behöver patienter kunna beskriva sina symptom en bit bakåt i tiden, något som inte alltid är särskilt lätt, menar Dario Salvi. Genom att utrusta patienten med en app för att kontinuerligt samla in data om symptom, kan sjukdomsförloppet förstås och behandlas mer effektivt.

Ska ge en mer övergripande bild
– Det som är unikt med detta projekt är att datan ger en mer övergripande bild av Parkinson. Det handlar inte bara om att logga till exempel skakningar eller kognitiv förmåga, utan vi samlar in information från olika områden i patientens liv.

Med hjälp av appen kan användare mäta symptom genom att till exempel trumma på skärmen eller svara på frågor om sömn eller psykisk hälsa, men också genom att bära sensorer som avläser skakningar eller rörelsemönster.

Forskarna utvecklar sedan algoritmer för att ”omvandla” datan så den kan användas i ett kliniskt sammanhang, och klassificeras med UPDRS-skalan (United Parkinson’s Disease Rating Scale). Förhoppningen är att läkare kan förbättra behandlingen av patienter med hjälp av den mer övergripande datan från appen.

Vid slutet av året kommer appen ha använts regelbundet i några månader av patienter med Parkinson, och nästa steg är att involvera läkare för att förstå hur de upplever och kan använda sig av tekniken.

Viktig framtid för hälsoteknik
Enligt Dario Salvi kommer ”mobil hälsa” som till exempel appar utgöra en viktig del av framtidens sjukvård:

– Pandemin visade hur sårbar sjukvården är och att digitala lösningar kan spela en otroligt viktig roll. Plötslig såg vi en väldigt snabb utveckling av digital teknik inom hälsa för att underlätta i vården, och därmed också vilka fördelar det finns med det.

– Mobil teknik inom vården är något vi kommer se mer av i framtiden, och vi är otroligt glada att IVA valt att belysa just ParkApp som ett exempel på innovativ forskning som kan göra nytta i samhället.

Text: Joanna Kindeberg