Joan Duda, professor i idrotts- och träningspsykologi, blir hedersdoktor vid Malmö universitet. Hon är internationellt känd för sin forskning om motivationsprocesser och om hur man kan ge barn och unga bättre upplevelser av idrott.

– En majoritet av alla barn och unga är eller har varit medlemmar i en idrottsförening. Många är nöjda, men vi vet också att det finns problem med utslagning och ett alltför starkt tävlingsfokus. Därför är det särskilt roligt att Joan Duda som arbetat för att motverka detta och istället skapa goda och inkluderande miljöer nu blir hedersdoktor hos oss, säger Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet.

Många barn börjar med idrott i skolåldern, men långtifrån alla fortsätter att vara aktiva utövare som tonåringar eller vuxna. Så vad avgör vilka som fortsätter och vilka som slutar? Joan Duda, som är professor i idrotts- och träningspsykologi vid University of Birmingham, har tillbringat en stor del av sitt yrkesliv med att undersöka vilka miljöer som främjar ett livslångt engagemang för sport.

– Stärkande miljöer är de miljöer där autonomi uppmuntras, där de som deltar är lyssnade på, respekterade och har valmöjligheter. När vi pratar om deras framgångar sträcker det sig bortom den enskilda prestationen. I en stärkande miljö fortsätter du att vilja bli bättre och utmana dig själv men är inte rädd för att misslyckas, säger Joan Duda.

– I en kontrollerande miljö tenderar det att vara mer envägskommunikation: Jag, som tränare eller lärare, säger åt dig vad du ska göra. Det kan vara så att externa belöningar används som motivation. Men om motivationen kontrolleras av någon eller något annat så får vi en sämre upplevelse eftersom det inte kommer inifrån.

Joan Duda är internationellt känd för sin expertis inom bland annat motivationsprocesser och är även en erfaren rådgivare inom mental träning. Hon har jobbat med tränare, idrottare och andra utövare på såväl gräsrots- som OS-nivå.

Idrott är en väldigt viktig arena där barn kan engagera sig i fysisk aktivitet, utveckla motoriken och andra färdigheter och intressen. Om upplevelsen inte är optimal eller engagerande, så kommer vi troligtvis tappa dem.

Joan Duda

Utifrån forskning och tillämpat arbete har Joan Duda även utvecklat det teori- och evidensbaserade utbildningsprogrammet Empowering Coaching, där tränare världen över får egna verktyg för att skapa motivation och göra ungdomsidrott mer engagerande.

– Det som gör Empowering Coaching speciellt är att vi inte säger åt dem ”gör såhär och inte såhär”. Istället försöker vi möjliggöra förståelse och har självreflektion och andra aktiviteter som gör att de kan fundera över sina egna beteenden och generera egna exempel på såväl stärkande som kontrollerande praktiker de själva upplevt. De får också hitta egna vägar framåt, vilket jag tror är en verklig styrka, berättar Joan Duda.

Stärkande och motiverande miljöer främjar inte bara ett livslångt engagemang. Det skapar även bättre förutsättningar för att fortsätta utvecklas och nå större framgångar som idrottare, enligt Duda.

Och vilka är riskerna om vi inte lyckas skapa de här positiva upplevelserna?
– Det har konsekvenser för talangutveckling, men också för folkhälsan och unga människors engagemang i fysisk aktivitet i stort. Idrott är en väldigt viktig arena där barn kan engagera sig i fysisk aktivitet, utveckla motoriken och andra färdigheter och intressen. Om upplevelsen inte är optimal eller engagerande, så kommer vi troligtvis tappa dem, säger Joan Duda.

Text: Anna Dahlbeck