De sociala förmågorna kommer att bli allt viktigare i arbetslivet när pandemin är över. Det tror Maria Stellinger Ernblad, digitaliseringschef i Malmö stad och en av dem som medverkar på en heldag för näringsliv, offentlig sektor och akademi den 6 maj. Ett tema är färdigheter och förmågor post-corona.

– Vi har alla kastats in i digitaliseringen av ren nödvändighet. Nu är det viktigt att ställa frågan om hur vi vill ha det sedan. Klart är att det kommer att ställas höga krav på både chefer och medarbetare efter pandemin, säger Maria Stellinger Ernblad.

Den 6 maj möts hon och andra deltagare från en rad olika sektorer i samhället för att främja innovation och gränsöverskridande samarbete. Något som blivit allt viktigare inte minst under pandemin. HSS är en återkommande konferens som i år arrangeras av Malmö universitet.

– Livet kommer inte att bli som det var före pandemin. Omställningen har öppnat upp för nya möjligheter vilket kommer att leda till förändrade krav från både medarbetare och medborgare. I arbetslivet ser jag att vi måste hitta sätt att främja det sociala, förmågan att se och bry oss om varandra. Annars kommer vi inte att orka leverera i jobbet. Det här ställer stora krav på ledarskapet, säger Maria Stellinger Ernblad.

Hon spår att det fysiska kontoret kommer att bli en plats för sociala möten, en social hubb, snarare än en plats för koncentrerat arbete. Men också att arbetsgivare kommer att behöva se över sina fysiska lokaler när allt fler vill jobba hemifrån.

– Jag tror att vi kommer att bli mycket mer medvetna om hur vi använder våra resurser. Det finns mycket positivt som den här krisen har fört med sig och som vi kan ta fasta på. Till exempel att skapa struktur i möten och att fokusera på rätt saker.

*Maria Stellinger Ernblad deltar tillsammans med Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket, Göran Nilsson, VD Ingka Services AB, IKEA, och Martin Henning, professor i ekonomisk geografi vid Göteborgs universitet, i panelsamtalet Färdigheter och förmågor post-corona.

 

HSS2021 - Samverkan över gränser

HSS arrangeras vartannat år. Här samlas näringsliv, offentlig sektor, idéburen sektor och akademi för att stärka utbytet mellan parterna kring samverkan och innovation. Bland de medverkande i år finns bland andra Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Jonna Bornemark, professor i filosofi och AI-entreprenören Anita Schjøll Brede.

Även Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö och Caroline Mellgren, programansvarig för polisutbildningen vid Malmö universitet, medverkar i ett samtal om samverkan mellan polisen och akademin.

– I samband med pandemin har vi fått möjlighet att tänka nytt. Det är viktigare än någonsin tidigare att dela erfarenheter, kunskaper och insikter så att vi tillsammans kan arbeta för en hållbar framtid för alla människor, såväl lokalt som globalt, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

När: 6 maj kl 8:30 – 15:00

Länk till programmet
Länk till anmälan