Sociologen Paul Willis blir hedersdoktor vid Malmö universitet. Sedan 70-talet har han använt etnografisk metod för att förstå och förklara samhället. Som en tongivande forskare i den så kallade Birminghamskolan är Paul Willis en av de personer som utvecklat det som är kulturstudier idag.

– Fakulteten för lärande och samhälle är väldigt stolt över att kunna utse Paul Willis till hedersdoktor i utbildningsvetenskap, säger dekan Anders Linde-Laursen.
– Paul Willis har genom sitt arbete med etnografisk metod och skol- och utbildningsfrågor inspirerat generationer av forskare inom sociologi, antropologi, kulturstudier och utbildningsvetenskap. Hans arbete är en förutsättning för många tankar och projekt som fakultetens forskare och studenter arbetar med.

Paul Willis utbildade sig på University of Cambridge och University of Birmingham. Han disputerade i kulturstudier 1972 och var länge knuten till Centre for Contemporary Cultural Studies, CCCS, det som internationellt kallats Birminghamskolan.

Skildrade brittisk arbetarklass 

Genom att använda etnografisk metod har han velat ge en röst åt grupper i samhället som annars inte hade kommit till tals, bland annat i boken Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs från 1977.

– Det var en av de första böckerna som fokuserade på elevernas egna erfarenheter av skolan, och jag fokuserade på den grupp som sågs som mest anti-social, irrationell och svår. I stort sett hade den här gruppen bara avfärdats eller kritiserats eller setts som patologisk innan jag gjorde studien, berättar Paul Willis.

I Learning to Labour följer Paul Willis några brittiska arbetarklasspojkar och frågar sig varför arbetsklassens barn tar arbetarjobb som vuxna. I boken visar han hur pojkarna, som han kallar ”the lads”, utvecklar ett avståndstagande till de medelklassnormer de förknippar med skolvärlden. Det blir en slags motståndskultur som i slutändan gör dem förberedda för ett arbete i fabriken.
– Jag menade att deras anti-skolkultur faktiskt var en bra förberedelse för att överleva på fabriksgolvet. ”The lads” var ofta mer bekväma med sin förflyttning till arbete än de elever som tog skolan på allvar, men ändå hamnade på fabriksgolvet i slutändan, säger Willis.

En av grundarna till Ethnography

Förutom att vara verksam vid University of Wolverhampton, Keele University och Princeton, har Paul Willis varit gästprofessor vid Linnéuniversitetet i Växjö. Han är även en av grundarna till den ansedda internationella tidskriften Ethnography, som han startade tillsammans med den svenska forskaren Mats Trondman, något han idag känner en stor stolthet inför.
– Som ett bidrag till den akademiska infrastrukturen och som ett bidrag för att lyfta upp och visa möjligheten att ta levd erfarenhet på allvar, så har Ethnography gjort verklig skillnad och är en av mina bättre prestationer, säger Willis.

Verkat för att omsätta forskningsresultat till konkret förändring

I motiveringen till varför Willis utsetts till hedersdoktor framhålls att han samarbetat med kommuner och organisationer för att omsätta sina forskningsresultat till konkreta förändringar. Inte minst när det kommer till skolans möjligheter att skapa ett mer rättvist och jämlikt samhälle. Paul Willis menar att nyckeln går att hitta i den metodik han själv använt de senaste 50 åren, även om världen är väldigt annorlunda än när han skrev Learning to Labour.

Det handlar enligt Willis om etnografins ursprungsidé; att ta hänsyn till den enskilde elevens erfarenheter och göra det utan förutfattade meningar.
– Om vi inte anpassar oss till den här förändrade världen och människors egna erfarenheter så kommer de reagera mot utbildning. Samma med AI, hög arbetslöshet, en hög andel prekära anställningar, den verkliga fattigdomen i vissa delar av samhället – det är dessa hårda sociala konturer som många unga växer upp inom och kommer ha sina egna svar på, säger Paul Willis.
– Det minsta vi kan göra är att förstå att det är därifrån de kommer när de samtycker, eller inte samtycker, till våra pedagogiska relationer, förhoppningar, tillvägagångssätt och kursplaner.

Text: Anna Dahlbeck