Jubileumsåret 2023 uppmärksammar vi att Malmö universitet funnits i fem år. Redan när Malmö högskola startade för 25 år sedan fanns etablerad utbildning och forskning vid tandvårdshögskolan som firar 75 år i år och vid lärarutbildningen som funnits i 63 år.

Malmö universitet är ett ungt och modernt lärosäte, som byggts utifrån ett flervetenskapligt sätt att forska. Ofta sker forskningen i samverkan med andra samhällsaktörer. Mångfalden i Malmö och inom universitetet gör att forskarna kan ställa unika frågor och därmed driva nationellt och internationellt framstående forskning. Malmö som en stad i stark transformation erbjuder en berikande miljö för vår utbildning och forskning.

Vi har också uppmärksammats för att producera internationellt ansedd forskning med små ekonomiska resurser. Exempel på frågor där Malmö universitet syns är kriminalitet på gatan, bostadspolitik, segregation, migration, urbanisering utifrån humanistiska och designmässiga aspekter, datasamhällets komplexa frågor, barn och vuxnas lärande och olika aspekter inom hälsa och tandvård.

Vi har också uppmärksammats för att producera internationellt ansedd forskning med små ekonomiska resurser.

Kerstin Tham

Malmö universitet är en viktig aktör för kompetensförsörjning. Hos oss har många examinerats till lärare, förskollärare, sjuksköterskor, socionomer, tandläkare, ingenjörer och poliser.

Våra studenter kommer oftare än riksgenomsnittet från hem utan akademisk tradition och har oftare utländsk bakgrund. Vi är därmed ett lärosäte som speglar befolkningen vilket gör att fler perspektiv tar plats vilket förstås också är en kvalitetsaspekt. Vi är stolta över att bidra till att fler får kunskap och verktyg för att kunna bidra till att göra samhället lite bättre, såväl lokalt som globalt.

Kerstin Tham, rektor för Malmö universitet.

Till Jubileumssidan