Matin Farzad går sista terminen på tandläkarprogrammet och blev utsedd till årets tandläkarstudent 2022. Nyfikenheten på tandläkaryrket väcktes genom tandläkare i släkten och Matin tyckte att yrket checkade av flera boxar, så som intresset för medicin och problemlösning. Han bestämde sig för att ge det en chans och kom in på sitt förstahandsval bland Sveriges tandläkarutbildningar – Malmö universitet.

– Tandvårdshögskolan i Malmö har ett gott rykte bland tandvårdspersonal och jag hade hört gott om pedagogiken som bedrivs här. Man har mycket eget ansvar och jobbar med lösningar till olika case. Redan första veckan kände jag att det här vill jag hålla på med, sedan dess har intresset bara växt, säger Matin.

Första studieåret hade Matin en timmes pendlingsväg till Malmö, så det var en lättnad när han flyttade till ett studentboende i stan. Här har han trivts bra, och han har skapat ett kontaktnät genom sina studier.

– Odontologiska fakulteten är en fin fakultet med engagerade lärare och skicklig klinisk personal som vill dela med sig. Vi är ofta på fakulteten eftersom vi har så mycket klinik så vi är ett gäng studenter som har kommit nära varandra och håller ihop.

Efter examen är Matins första mål att jobba som tandläkare. Det vill säga, få sin legitimation och kunna använda sina nya kunskaper ute i arbetslivet. Men planerna stannar inte där.

– Jag har för ambition att vidareutbilda mig och bygga min kompetens med förhoppningen att ha kvar en fot på Malmö universitet. Inblicken jag fått som studentkårsordförande har skapat ett intresse för akademin. Jag vill till exempel gärna forska, berättar Matin.

På frågan om vad han skulle säga till någon som funderar på att söka till Malmö universitet svarar han:

– Om du brinner för en utbildning som ges på Malmö universitet så bara kör! Till exempel är utbildningarna till tandläkare, tandtekniker och tandhygienist av mycket hög kvalitet med engagerade, kunniga och kompetenta lärare. Jag skulle aldrig byta lärosäte. Tack vare den lyhördhet som finns här utvecklas tandläkarprogrammet dessutom kontinuerligt i positiv riktning, så om jag hade fått välja igen, hade jag valt denna utbildning en gång till.

Årets tandläkarstudent

Varje år uses fyra tandläkarstudenter i Sverige till årets tandläkarstudenter. År 2022 var Matin Farzad en de som utsågs, med motiveringen:

“Matin uppvisar god klinisk färdighet och ett professionellt samt även empatiskt förhållningssätt gentemot sina patienter. Han har i egenskap av studentkårsordförande med skicklighet, lyhördhet och engagemang bidragit till tandläkarutbildningens utveckling och främjat samarbetet mellan studenter och fakultet under Covid-19 pandemins utmaningar. Matin visar prov på många av de värdefulla egenskaper som är en förutsättning för att bli en god representant för tandläkaryrket."

Läs mer i Tandläkartidningen