Presentation

Anders Lovén är fil. lic. i pedagogik. Ordförande i programnämnden för studie- och yrkesvägledning. Forskar inom området studie- och yrkesvägledning. Specialområden: vägledningssamtal, IT-användning i vägledning.