Presentation

Barbro Söderberg är fil kand i ma/fy/ke. Undervisar i matematik och lärande.