Presentation

Verksamhetsledare, Näktergalen mentorsverksamhet www.mau.se/naktergalen

Manager of Nightingale mentoring network (http://www.nightingalementoring.mau.se)

Filosofie hedersdoktor vid Karlstads universitet (dec. 2021)

Publikationer: Näktergalen – en knuff framåt. Rapporter om utbildning nr 2/2007

Mentorskap för barn och unga.Malmö högskola 2011

Mentorskapets effekter. Malmö högskola 2013