CS

Carina
Sild Lönroth
Universitetsadjunkt

email icon carina.sild-lonroth@mau.se
phone icon 040-6658291

location Skolutveckling och ledarskap

Presentation

Verksamhetsledare, Näktergalen mentorsverksamhet [www.mah.se/naktergalen](http://www.mah.se/naktergalen) Manager of Nightingale mentoring network [www.nightingalementoring.org](http://www.nightingalementoring.org) Publikationer: [Näktergalen – en knuff framåt. Rapporter om utbildning nr 2/2007](http://muep.mau.se/handle/2043/6045) [Mentorskap för barn och unga.Malmö högskola 2011](http://muep.mau.se/handle/2043/13048) [Mentorskapets effekter. Malmö högskola 2013](https://www.mah.se/upload/Student/Naktergalen/Näktergalen%202013/CarinaSLönroth03.pdf)