Presentation

EwaCarin Ekberg är professor vid avdelningen för Orofacial smärta och käkfunktion. Hennes forskning omfattar utvärderingar av olika behandlingsmetoder (NSAID, stabiliseringsskena, MAD, bettslipning, resiliensskena,Relax, artrocentes, tandreglering, tandreglering i kombination med käkkirurgi samt internetbaserad smärtskola för ungdomar) på patienter med TMD smärta och käkfunktionsstörningar, huvudvärk, sömnapné och bettavvikelser. Epidemiologiska studier avseende TMD på förtidigt födda barn, TMD smärta hos vuxna individer i Saudi Arabien och i Skåne samt tandslitage hos vuxna.

Publikationer