Presentation

Jag jobbar med materials ytor, och vad som händer med dem när en kemisk reaktion sker på ytan. Ytfysik applicerat på heterogen katalys, i mer tekniska termer. Det vi studerar särskilt är ultratunna oxidskikt (endast ett eller några atomlager tunna) som bildas på katalytiska material. Vi studerar vilka egenskaper de har, och vilken effekt de skulle kunna ha på den kemiska reaktionen. Jag har främst använt operando röntgenspektroskopi för att studera dessa skikt, så som "near ambient pressure xray phot electron spectroscopy" (NAP-XPS) och "xray absorption near edge structure" (XANES). Med dessa tekniker är det möjligt att studera ytorna i realtid medan den kemiska reaktionen pågår. Detta är utmanande men mycket användbart för att förstå hur dessa material beter sig i realistiska förhållanden. Vår forskningsgrupp leds av Lindsay Merte.