Presentation

Jakob Tornberg har en magisterexamen i socialt arbete och har tidigare arbetat som forskningsassistent på Centrum för professionsstudier (CPS) och Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utredning (CTA) på Malmö högskola. För närvarande arbetar Jakob utöver doktorandstudierna på Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS) med projekt som rör sexualvanor och kunskap om/attityder till HIV. På samtliga arbetsplatser har Jakob arbetat uteslutande med kvantitativ forskning.

Jakob är doktorand på institutionen för socialt arbete och forskar på hur socialsekreterare på det kommunala försörjningsstödet gör bedömningar i frågor som rör arbetsförmåga och aktivering. Utöver det studeras bedömningar i komplexa fall där risker med avslag vägs mot individuella faktorer. Studierna görs med den experimentella factorial survey-metoden. Denna går ut på att det centrala studieobjektet är bedömningar av experimentellt manipulerade vinjetter.

Utöver forskning så undervisar Jakob i kvantitativ metod och statistik på mastersnivå i socialt arbete.