Presentation

Jag är sociolog med en bred samhällskunskap och erfarnhet av intersektionellteori och demokratifrågor. De senaste åren har jag forskat om politiska processer i civilsamhället och tankesmedjors roll i policy arbete. Under våren 2024 undervisar jag på programmet för mångfalsstudier i metod, vetenskapsteori och social klassificering.