Presentation

Jag är doktorand på Urbana studier inom forskningsmiljön Studier i boende och välfärd (SBV). Mitt avhandlingsprojekt handlar om flyttmönster med särskild fokus på unga barnfamiljer och deras möjligheter att få en lämplig bostad. Jag forskar om hur flyttmönster skapas i korrelation mellan flera olika förändringar i policy. Projektet inkluderar både kvantitativt och kvalitativt material och syftar till att å ena sidan kunna förstå den faktiska rörelsen som unga barnfamiljer gör och de förutsättningar som finns för att flytta, och å andra sidan upplevelserna av det.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.