Presentation

Laurence Delacour är intresserad av att undersöka hur förskollärare tolkar de matematiska målen i läroplanen och hur de navigerar bland antagonistiska diskurser. Laurence Delacour har en särskilt fokus på flerspråkiga förskollärare med en bakgrund utanför Sverige.