Presentation

Jag arbetar som doktorand inom atomär astrofysik vid Malmö universitet, där mitt fokus ligger på att, genom beräkningar och spektroskopiska studier av fria atomer, kartlägga utvalda ämnes atomstrukturer. Detta är nödvändigt för att kunna tolka spektra av astronomiska objekt och därmed ta reda på vad de består av och hur de har bildats. Min handledare är Henrik Hartman och bihandledare är Per Jönsson.