Presentation

Mariia Tysjtjenkos forskning rör politiken för genusinkludering av interna och externa ukrainska flyktingar i samband med kriget. Projektet handlar om könsskillnader när det gäller krigets inverkan på befolkningen i det moderna Ukraina och ukrainska flyktingar i främmande länder. Det kommer att bidra till att identifiera hinder och begränsningar för kvinnors sociala delaktighet i beslutsfattande under krigstid och efterkrigstiden, och utveckla korrigerande åtgärder, både med hjälp av statlig politik och genom aktiviteter som genomförs av civilsamhällets institutioner i Ukraina och i länder som tar emot ukrainska migranter. Genom organisationen Poruch har hon lanserat människorättsprojekt med fokus på kvinnor och unga med funktionsnedsättning. Hon har också engagerat sig i Peace Schools-projektet som är riktat mot barn, lärare, elever och ibland föräldrar och lokala myndigheter. Syftet är att kommunicera budskap om icke-våld och förebygga konflikter.