Presentation

Pelle Ehn är professor emeritus vid Konst, kultur och kommunikation och fil.dr i informatik. Forskning om bl.a olika aspekter av brukarorienterad design.