Presentation

Per Eliasson är senior professor i historia med didaktisk inriktning. Eliassons forskning har i huvudsak inriktats mot två områden – miljöhistoria och historiedidaktik. Inom miljöhistorisk forskning har resursfrågor och konflikter om skog stått i centrum. I ett långt perspektiv belyste Eliasson i sin avhandling de ekologiska och mentalitetshistoriska konflikter som påverkade övergången från en feodal till en marknadsekonomisk resursfördelning. Den linjen har fortsatt genom arbeten om statsskogsbruk i Sverige och i komparativt nordeuropeiskt perspektiv. En annan linje följer den energihistoriska förändring, lokalt och globalt, som övergången från ett organiskt till ett fossilt samhälle innebär. Där har ett tvärvetenskapligt samarbete med fysik varit viktigt. Inom historiedidaktik har Eliassons forskning framför allt behandlat prov, bedömning, progression och läroplansfrågor och historieundervisning. Han har också medverkat i det VR-finansierade projektet ”Historieundervisningens processer i det mångkulturella samhället”. Eliassons historiedidaktiska forskning har också varit kopplad till hans medverkan i Skolverkets arbete med nya läroplaner och det nationella ämnesprovet i historia för grundskolan och kursprovet i historia 1 för gymnasieskolan.