Presentation

Per Germundsson, universitetslektor och docent i socialt arbete, fil dr i handikappvetenskap. Han har mångårig erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering och utbildning för människor med funktionsnedsättning. Under flera år har han fokuserat, och forskat kring, samverkan mellan professioner och aktörer inom välfärdsstaten. Han har medverkat i flera utvärderingar av samverkan, bland annat kring ett arbetsliv för alla och barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Övriga meriter och uppdrag

  • Medverkar i forskargruppen HARE, Handikapp- och rehabiliteringsforskning, vid Institutionen för socialt arbete.
  • Medverkar i det nationella Nätverket för forskning om samverkan inom välfärdssektorn.
  • Medverkar i internationellt nätverk för forskning om sociala representationer och funktionsnedsättning.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.