Kurs inom program, Avancerad nivå
6 hp
Malmö dagtid 100%
18 april 2022 - 15 maj 2022
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö dagtid 100%
8 april 2024 - 5 maj 2024

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: VU714A Verksamhetsförlagd utbildning IV (godkänd)

Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt