Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 50%
28 augusti 2023 - 14 januari 2024

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

DA339A Objektorienterad programmering, DA393A Systemutveckling och projekt för ingenjörer.

DA343A Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation

22,5 hp från kurser på andra läsåret på högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik och mobil IT, där minst 3,5hp ifrån vardera av kurserna DA382A (7,5 hp), DA267A (7,5 hp), samt DA383A (7,5hp) ska ingå.

Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen DA382A Distribuerade intelligenta system.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt