Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla sin handledarkompetens i mötet med studenter som skriver uppsatser på grundläggande- och avancerad nivå.I kursen behandlas handledning som en lärandeprocess med olika roller för handledare och studenter. Under kursen introduceras och bearbetas handledarrollens olika faser: komma igång, inspirera, återkoppla, bedöma och utvärdera. Vidare tar kursen upp utmaningar kring problemformulering, metodval, skrivprocessen, språkgranskning samt vad det innebär att handleda individuellt och i grupp.

Schema sommarkursen 2024

- Måndag 3 juni, kl 09:15-15:00 Introduktion

- Måndag 10 juni, kl 09:15-12:00 Föreläsning

- Onsdag 12 juni, kl 09:15-12:00 Föreläsning

- Torsdag 20 juni, kl 09:15-12:00 Föreläsning

- Måndag 12 augusti, kl 09:15-12:00 Föreläsning

- Torsdag 15 augusti, kl 09:15-16:30 Examinationsseminarium

- Fredag 16 augusti, kl 09:15-16:30 Examinationsseminarium

- Tisdag 27 augusti, kl 09:15-12:00 Extra examinationstillfälle

Sal C402, 4:e våningen, sektion C i vår byggnad Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10.

Kursinnehåll

I kursen behandlas handledning som en lärandeprocess med olika roller för handledare och studenter. Under kursen introduceras och bearbetas handledarrollens olika faser: komma igång, inspirera, återkoppla, bedöma och utvärdera. Vidare tar kursen upp utmaningar kring problemformulering, metodval, skrivprocessen, språkgranskning samt vad det innebär att handleda individuellt och i grupp.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).