Om kursen

Kritiskt tänkande är en central akademisk färdighet. Kursen fokuserar dels på att introducera och diskutera flera olika teoretiska perspektiv på kritiskt tänkande och kritikalitet, dels på att planera ett kursinslag där kritiskt tänkande tränas och examineras.

Schema vårterminen 2024

- Måndag 22 januari, kl 09.15-12.00 Kursintroduktion

- Tisdag 6 februari, kl 09.15-12.00 Föreläsning

- Tisdag 13 februari, kl 09.15-12.00 Föreläsning

- Måndag 19 februari, kl 09.15-12.00 Föreläsning

- Tisdag 27 februari, kl 09.15-12.00 Föreläsning

- Måndag 4 mars, kl 09.15-12.00 Föreläsning

- Måndag 18 mars, kl 09.15-16.00 Examination i mindre grupp

- Tisdag 19 mars, kl 09.15-16.00 Examination i mindre grupp

Kursen ges digitalt via Zoom.

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till begreppet kritikalitet. Under kursen diskuteras vad det innebär att förhålla sig kritisk och hur studenter kan introduceras till ett kritiskt förhållningssätt. Bland annat behandlas:

- Syfte och mål för högre utbildning
- Kritiskt förhållningssätt i teori och praktik
- Att introducera och öva kritiskt tänkande
- Progression i kritiskt tänkande
- Att omsätta kritiskt tänkande i tal och text
- Bedömning av kritiskt förhållningssätt

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande.

Godkänt betyg Engelska 6 eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).