Om kursen

Kursen syftar till att utveckla förståelse för etiska dilemman och filosofiska problem inom idrotten. Tyngdpunkten i kursen läggs vid frågor om huruvida idrott är moraliskt försvarbart, om den kan vara rättvis och jämlik, om den kan vara jämställd och vilken roll ny teknologi (såväl medicinsk som annan) spelar för idrotten och dess värden.

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier kring arbetsuppgifter och litteratur.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla förståelse för etiska dilemman och filosofiska problem inom idrotten. Tyngdpunkten i kursen läggs vid frågor om huruvida idrott är moraliskt försvarbart, om den kan vara rättvis och jämlik, om den kan vara jämställd och vilken roll ny teknologi (såväl medicinsk som annan) spelar för idrotten och dess värden.

I kursen studeras idrotten utifrån etisk och filosofisk teori. Betoningen läggs vid frågor om huruvida idrott är moraliskt försvarbart, om den kan vara rättvis och jämlik, om den kan vara jämställd, och vilken roll ny teknologi spelar för idrotten och dess värden. Studenterna arbetar med och reflekterar över dessa frågor och ställer de moralfilosofiska teorierna i relation till den officiella moral som uttrycks från till exempel IOK och Riksidrottsförbundet.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

66% gymnasiebetyg – 34% högskoleprovet

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.

Kontakt