Om kursen

Under denna kurs fördjupar du din ateljeristaroll och dina visuella kompetenser i förhållande till material både praktiskt och teoretiskt. En publikation görs över ett projekt där barns visuella röster ges plats i samhället.

Kursinnehåll

Kursen innehåller gestaltande arbete där materialitet i till exempel papper och lera undersöks ur ett posthumanistiskt perspektiv genom både eget bildskapande men även i barn och ungdomsgrupp. I kursen genomförs ett projektarbete med barn och unga, med fokus på barns visuella röster i samhället.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KS173F-Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola IKS102F-Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola II.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt