Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 50%
16 januari 2023 - 26 mars 2023

Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper i att välja material med hänsyn till tillverkningstekniska, ekonomiska och miljövänliga aspekter.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

MT108A Materialteknik

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt