Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
18 januari 2021 - 28 mars 2021

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen är indelad i en teoretisk del och en tillämpad del.

Den teoretiska behandlar:

 • definitioner och terminologi
 • konstruktionsmaterial och deras egenskaper
 • materialegenskapsdiagram
 • arbetsmetodik vid val av material- och tillverkningsmetod
 • miljöaspekter på material- och metodval
 • materialvalsprogramvaran CES EduPak

Den tillämpade delen omfattar:

 • laboration med CES EduPak
 • projektarbete

Behörighet

Behörighetskrav

Godkända kurser:

 • MT156A - Tillverkningsteknik 7,5 hp
 • MT108A - Materialteknik 7,5 hp
 • MT149A - Hållfasthetslära 7,5 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt