Om utbildningen

Vill du arbeta med ungdomar i en spännande ålder på tröskeln till vuxenlivet? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Som ämneslärare har du ett spännande och utmanande yrke med ungdomar som håller på att utveckla ett kritiskt tänkande och som funderar över de stora livsfrågorna. Du fördjupar dina kunskaper i dina favoritämnen som du studerar med sikte på att bli en kunnig och inspirerande lärare för morgondagens vuxna. 

Förstaämne Bild

I ämnet Bild och lärande utvecklar du kunskaper inom bildpedagogik och didaktisk förmåga att arbeta med visualiseringars betydelser för elevers lärande. Ämnesstudierna i bild omfattar 90 hp.

Andra- och tredjeämne

Utöver ditt förstaämne så väljer du antingen att läsa ett ämne om 60 eller 90 hp eller två ämnen om 45 hp vardera.

 • Om du väljer att läsa 90 hp i andraämnet blir du behörig för gymnasieskolan i båda ämnena. Utbildningsvarianten med ett andra ämne om 90hp är på 4,5 år och totalt 270 hp.
 • Om du väljer att läsa 60 hp i ditt andraämnet omfattar utbildningen 240 hp och läses på fyra år.
 • Om du väljer att läsa ett andra- och ett tredje ämne om 45 hp vardera omfattar utbildningen 270 hp och läses på 4,5-5 år.

Verksamhetsförlagd utbildning

Redan under första terminen får du känna på din framtida yrkesroll på en skola. Du gör din verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp på en skola där du får insikter i skolans verksamhet och vad läraryrket innebär. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker under ledning av erfarna lärare och handledare genom hela utbildningen. Här utvecklar du din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna. Utbildningen ger dig gedigna ämneskunskaper och förmågan att stödja elevers kunskapsutveckling och att bedöma och betygsätta deras prestationer.

Detta är en programinriktning av Ämneslärarutbildning

I utbildningen ingår studier inom lärarutbildningsämnen med relevans dina ämnesval. I förstaämnet skriver du två självständiga arbeten varav ett är ditt examensarbete. Utbildningen har också en utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp) som behandlar frågor som är centrala för lärare. En del av den utbildningsvetenskapliga kärnan läser du tillsammans med ämnesstudierna i ditt förstaämne. Det gäller till exempel allmändidaktik och lärandeteorier. Andra delar studerar du i separata kurser såsom pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik.

Utbildningen ger dig en bra grund att stå på i ditt framtida arbete med att stimulera ungas utveckling och lärande i de ämnen som du kommer att undervisa i. Särskild vikt läggs vid att du som blivande lärare utvecklar din interkulturella kompetens och din förmåga att undervisa unga med olika bakgrund.

Ämneskombinationerna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande. Du är garanterad ett andraämne, men platsantalet är begränsat per ämne. Urval sker utifrån avklarade högskolepoäng inom programmet. Bild ges endast som förstaämne.

 • Biologi/Teknik (behörighetskrav Biologi 2, Kemi 1, Naturkunskap 2 (kan ersättas av Fysik 1a alternativt 1b1+1b2) och Matematik 3b alternativt Matematik 3c eller BiB, KeA, MaC, NkB (kan ersättas av Fysik A))
 • Fysik/Teknik (behörighetskrav Fysik 2, Matematik 4, Naturkunskap 2 (kan ersättas av Biologi 1 + Kemi 1) eller FyB, MaD, NkB (kan ersättas av BiA+KeA))
 • Geografi/Historia (behörighetskrav Historia 1b alternativt Historia 1a1+1a2 eller HiA)
 • Religion/Historia (behörighetskrav Historia 1b alternativt Historia 1a1+1a2 eller HiA)
 • Historia (behörighetskrav Historia 1b alternativt Historia 1a1+1a2 eller HiA)
 • Religion
 • Engelska
 • Svenska som andraspråk
 • Franska (behörighetskrav Franska 3 eller Franska steg 3)
 • Spanska (behörighetskrav Spanska 3 eller Spanska steg 3)
 • Tyska (behörighetskrav Tyska 3 eller Tyska steg 3)

Kurserna i moderna språk och fysik är förlagda till Lund.

Behörighetskraven för andra- respektive tredjeämne prövas vid ansökan till dessa inom utbildningens ram. Ämneskombinationerna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande. Du är garanterad ett andraämne, men platsantalet är begränsat per ämne. Urval sker utifrån avklarade högskolepoäng inom programmet.

Som student vid Malmö universitet studerar du i en kreativ miljö på ett modernt universitet med en forskningsmiljö som har fokus på ämnesinnehåll och ämnesdidaktik samt ungdomars livsvillkor och identitetsskapande processer. Som student ska du känna stöd och trygghet i att det finns en koppling mellan den verksamhetsförlagda utbildningen, de teoretiska studierna och den utbildningsvetenskapliga kärnan som tar upp frågor kring bl a pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik.

Som student på har du många möjligheter till utlandsstudier då Malmö universitet har avtal med partneruniversitet över hela världen. På ämneslärarprogrammet kan du ansöka om utbytesstudier termin fyra då du läser ditt andraämne/tredjeämne.

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurser 7-9. En ämneslärarexamen för grundskolans årskurser 7-9 där bild, eller idrott och hälsa ingår ger behörighet att undervisa i ämnet också i årskurserna 1-6. En ämneslärarexamen för grundskolans årskurser 7-9 ger behörighet att undervisa i de ämnen som ingår i examen också i årskurserna 4-6 samt i gymnasieskolan om din utbildning i ämnet omfattar minst 90 högskolepoäng (för svenska och samhällskunskap krävs 120 hp). 

En god arbetsmarknad väntar

Eftersom att antalet barn i grundskoleålder beräknas öka är arbetsmarknaden god för en examinerad ämneslärare.

Se Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för grundskollärare

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du se vilka kurser du läser inom programmet beroende på vilka ämnen du vill kombinera. 

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Isabelle vill bli som sin favoritlärare på högstadiet

Helsingborgsbon Isabelle Liljekvist Bergh, 24, har alltid vetat att hon ska bli lärare. Under sin uppväxt lekte hon lärare med sina två yngre syskon. Nu pluggar hon andra året på Ämneslärarutbildning grundskola 7-9 i ämnet bild vid Malmö universitet.

Isabelle vill bli som sin favoritlärare på högstadiet

Helsingborgsbon Isabelle Liljekvist Bergh, 24, har alltid vetat att hon ska bli lärare. Under sin uppväxt lekte hon lärare med sina två yngre syskon. Nu pluggar hon andra året på Ämneslärarutbildning grundskola 7-9 i ämnet bild vid Malmö universitet.

– På ett år har jag lärt mig jättemycket och det första läsåret gick fort. Det är ju så när man har roligt.

Efter gymnasiet jobbade Isabelle några år som skiftledare på en snabbmatsrestaurang. Men efter ett jobbyte som hon inte trivdes med gjorde Isabelle en sen ansökan till lärarutbildningen i Malmö och kom in. Eftersom hon är fotointresserad och gillar bildanalys valde hon bild som förstaämne. Som sina andra och tredje ämnen läser hon religion och historia.

– Min plan efter examen är att läsa in de två andra SO-ämnena, alltså geografi och samhällskunskap, för att bli också behörig som SO-lärare.

Isabelle är supernöjd med utbildningen på Malmö universitet. Kurserna har varit roliga och kursutvärderingarna har gett henne bra möjligheter att påverka då lärarna tar till sig av synpunkterna.

– Om jag hade sökt igen hade jag igen valt Malmö. Jag trivs jättebra här, alla dagar i veckan. Jag gillar den familjära känslan och att det känns som ett universitet för alla, där alla får en möjlighet.

Tidig praktik gör det möjligt att prova på

– Under första terminen hade vi praktik. Vi får möjlighet att testa tidigt och känna efter om man är lämplig som lärare. Om man skulle inse att läraryrket inte är rätt så har man ju inte lagt flera år på en lärarutbildning.

Isabelles egna pedagogiska förebild är den klassföreståndare som hon hade på högstadiet.

– Jag bytte skola i mitten av åttan. Min nya klassföreståndare var en sådan där lärare som fick mig att känna ’wow, tänk om alla kunde vara som honom’. Det var så himla välkomnande på hans lektioner. Han såg på oss elever mer som jämlikar och kunde vara jättesnäll men samtidigt bestämd.

Efter lärarexamen vill Isabelle helst jobba i Helsingborg, men hon är öppen för att jobba lite överallt.

– Jag får se var jag hamnar. Jag hörde att svenska skolan räknar med att de kommer behöva anställa 77 000 lärare inom de närmsta åren och det känns ju tryggt.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se