Program, grundnivå
270 hp
Malmö | dagtid | 100%
29 augusti, 2022 - 17 januari, 2027
Jag valde religionsvetenskap som huvudämne eftersom det är ett så brett och spännande ämne. Det gör att man förstår världen och andra människor bättre.

Kerstin Jurlander, student

Om utbildningen

Vill du arbeta med ungdomar i en spännande ålder på tröskeln till vuxenlivet? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Som ämneslärare har du ett spännande och utmanande yrke med ungdomar som håller på att utveckla ett kritiskt tänkande och som funderar över de stora livsfrågorna. Du fördjupar dina kunskaper i dina favoritämnen som du studerar med sikte på att bli en kunnig och inspirerande lärare för morgondagens vuxna. 

Förstaämne Religion

I Religionsvetenskap och lärande studerar du religion och etik med utgångspunkt i aktuella frågor och livsvillkor som påverkar människor i ett globalt, mångfaldigt och hållbart samhälle. Ämnesstudierna i religion omfattar 90 hp.

Andra och tredjeämne

Utöver ditt förstaämne så väljer du antingen att läsa ett ämne om 60 eller 90 hp eller två ämnen om 45 hp vardera.

 • Om du väljer att läsa 60 hp i ditt andraämnet omfattar utbildningen 240 hp och läses på fyra år.
 • Om du väljer att läsa ett andra och ett tredje ämne om 45 hp vardera omfattar utbildningen 270 hp eller 270 hp beroende på om du väljer en två- eller treämneskombination. I denna utbildningsvariant läses tredjeämne delvis som utökad studietakt och utbildningen läses på totalt fyra år alternativt på halvfart under ett femte år.

Verksamhetsförlagd utbildning

Redan under första terminen får du känna på din framtida yrkesroll på en skola. Du gör din verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp på en skola där du får insikter i skolans verksamhet och vad läraryrket innebär. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker under ledning av erfarna lärare och handledare genom hela utbildningen. Här utvecklar du din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna. Utbildningen ger dig gedigna ämneskunskaper och förmågan att stödja elevers kunskapsutveckling och att bedöma och betygsätta deras prestationer.

Detta är en programinriktning av Ämneslärarutbildning

I utbildningen ingår studier inom lärarutbildningsämnen med relevans dina ämnesval. I förstaämnet skriver du två självständiga arbeten varav ett är ditt examensarbete. Utbildningen har också en utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp) som behandlar frågor som är centrala för lärare. En del av den utbildningsvetenskapliga kärnan läser du tillsammans med ämnesstudierna i ditt förstaämne. Det gäller till exempel allmändidaktik och lärandeteorier. Andra delar studerar du i separata kurser såsom pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik.

Utbildningen ger dig en bra grund att stå på i ditt framtida arbete med att stimulera ungas utveckling och lärande i de ämnen som du kommer att undervisa i. Särskild vikt läggs vid att du som blivande lärare utvecklar din interkulturella kompetens och din förmåga att undervisa unga med olika bakgrund.

Ämneskombinationerna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande. Du är garanterad ett andraämne, men platsantalet är begränsat per ämne. Urval sker utifrån avklarade högskolepoäng inom programmet.

 • Geografi/Historia (behörighetskrav Historia 1b alternativt Historia 1a1+1a2 eller HiA)
 • Idrott (behörighetskrav Idrott och hälsa 1 eller motsvarande kunskaper, Matematik 2a /2b /2c, Naturkunskap 2 (kan ersättas av Biologi 1+Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2+Kemi 1 eller IdhA, MaB, NkB (kan ersättas av BiA+FyA+KeA))
 • Geografi
 • Historia (behörighetskrav Historia 1b alternativt Historia 1a1+1a2 eller HiA)
 • Engelska
 • Svenska som andraspråk
 • Franska (behörighetskrav Franska 3 eller Franska steg 3)
 • Spanska (behörighetskrav Spanska 3 eller Spanska steg 3)
 • Tyska (behörighetskrav Tyska 3 eller Tyska steg 3)

Kurserna i moderna språk och fysik är förlagda till Lund.

Behörighetskraven för andra- respektive tredjeämne prövas vid ansökan till dessa inom utbildningens ram. Ämneskombinationerna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande. Du är garanterad ett andraämne, men platsantalet är begränsat per ämne. Urval sker utifrån avklarade högskolepoäng inom programmet.

Vissa ämnen ges endast som förstaämnen, men går att kombinera med religion som andraämne. De självständiga arbetena som ingår i utbildningen (15+15 hp) skrivs i förstaämnet, vilket innebär att religion som andraämne omfattar 60 hp (och även 90 hp i kombination med bild) i en tvåämneskombination eller 45 hp i en treämneskombination.

Följande ämnen kan kombineras med religion som andraämne:

• Bild
• Bild/Historia
• Engelska/Historia
• Idrott/Historia
• Matematik/Historia
• Historia
• Samhällskunskap
• Samhällskunskap/Historia
• Svenska/Historia

Du ansöker till förstaämnet och väljer religion som andraämne under tiden som du går din utbildning.

Som student vid Malmö universitet studerar du i en kreativ miljö på ett modernt universitet med en forskningsmiljö som har fokus på ämnesinnehåll och ämnesdidaktik samt ungdomars livsvillkor och identitetsskapande processer. Som student ska du känna stöd och trygghet i att det finns en koppling mellan den verksamhetsförlagda utbildningen, de teoretiska studierna och den utbildningsvetenskapliga kärnan som tar upp frågor kring bl a pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik.

Som student på har du många möjligheter till utlandsstudier då Malmö universitet har avtal med partneruniversitet över hela världen. På ämneslärarprogrammet kan du ansöka om utbytesstudier termin fyra då du läser ditt andraämne/tredjeämne.

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurser 7-9. En ämneslärarexamen för grundskolans årskurser 7-9 där bild, eller idrott och hälsa ingår ger behörighet att undervisa i ämnet också i årskurserna 1-6. En ämneslärarexamen för grundskolans årskurser 7-9 ger behörighet att undervisa i de ämnen som ingår i examen också i årskurserna 4-6 samt i gymnasieskolan om din utbildning i ämnet omfattar minst 90 högskolepoäng (för svenska och samhällskunskap krävs 120 hp). 

En god arbetsmarknad väntar

Eftersom att antalet barn i grundskoleålder beräknas öka är arbetsmarknaden god för en examinerad ämneslärare.

Se Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för grundskollärare

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Aila hade en intensiv och lärorik termin i USA

Många fler lektioner än hemma och ständiga inlämningsuppgifter. En termin på Georgia State University i USA är rätt krävande men otroligt kul och givande. Om man frågar Aila Delleskoog, som ska bli ämneslärare i historia och religion.

Aila hade en intensiv och lärorik termin i USA

Många fler lektioner än hemma och ständiga inlämningsuppgifter. En termin på Georgia State University i USA är rätt krävande men otroligt kul och givande. Om man frågar Aila Delleskoog, som ska bli ämneslärare i historia och religion.

– Lektionerna är obligatoriska och missar du fler än tre kan du få sänkt betyg. De kan ligga tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Jag hade en lektion som började halv sju på morgonen.

Alla kurser läses parallellt

I USA läser man alla kurser parallellt och har två större tentaperioder. Däremellan är det ständiga inlämningsuppgifter, redovisningar och papers. Givetvis allting på engelska. Väldigt få salstentor, dock. Det är bara att vänja sig, menar Aila, som däremot inte tycker att de akademiska kraven på Georgia State var högre än på Malmö universitet.

– Det var mycket plugg och många lektioner, lite mer som gymnasiet hemma. Man måste prestera hela tiden, men om man bara gjorde vad man skulle så gick det bra, menar Aila, som tyckte språket flöt på bättre och bättre under terminens gång.

Hon pluggade sin näst sista termin i USA och tog tre kurser: en kurs i historia på tema global urbanisering, en i pedagogik med inriktning på utbildningspsykologi samt en om det amerikanska utbildningssystemets för- och nackdelar.

Delade lägenhet med student från Sydkorea

– Allting bygger på tester. Varje år görs något som kan liknas vid ett nationellt prov i alla ämnen, och för att bli uppflyttad till nästa årskurs måste du klara testet.

Svenskt korridorboende finns inte på Georgia State. Hon delade en tvåa på campus mitt i stan tillsammans med en tjej från Sydkorea. Ska man bo ihop med en främling en hel termin och dessutom dela sovrum gäller det att man gillar varandra. Aila drog en vinstlott och fick en fantastisk kompis som sin ”room mate”, som hon planerar att åka och hälsa på i Sydkorea.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se