Fakta

Kontaktperson:
Sayaka Osanami Törngren
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Sayaka Osanami Törngren
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Marcus Nyström - Lunds universitet (projektmedlem)
  • Andra experter som kommer att samarbeta i projektet:
  • Cissi Ovesdotter Alm and Jeff Pelz –Rochester Institute of Technology
  • Eva Van Belle – NCCR/University of Neuchâtel
  • Dan Witzner Hansen – IT-University of Copenhagen
  • Karen Suyemoto – University of Massachusetts
  • Pieter Bevelander - Malmö universitet
Projektperiod:
01 januari 2021 - 31 december 2024

Om projektet

Projektet syftar till att undersöka mekanismer och processer för etnisk diskriminering vid anställning genom att analysera beslutsprocessen i en vinjettstudie med hjälp av eye-tracking i kombination med dialog och enkät. Projektets grundläggande forskningsbidrag är att genom eye-tracking-data förstå mekanismer och processer för etnisk diskriminering vid anställning, som redan är påvisat genom andra typer av experimentella metoder som korrespondenstest. Korrespondenstest kan mäta förekomsten av diskriminering i det initiala screening-stadiet i jobbansökan, men metoden kan inte adressera processen efter den första screeningen.

Metod

Detta eye-tracking experiment utgår från en situation som liknar slutprocessen i en anställning, där rekryterare ska diskutera vilka kandidater som ska anställas från ett fåtal kandidater. Detta återspeglar också en process där jämförelse och bedömning av färdigheter och kvalifikationer spelar en viktig roll i hur rekryterare utvärderar den sökande.

För att belysa hur påverkan av födelseland (att vara infödd eller utländsk född) liknar eller skiljer sig i anställningsprocessen när indikation på minoritetsbakgrund finns (signalerad genom etniska namn), kommer detta projekt specifikt att jämföra diskriminering mot utländska födda migranter (första generationen) mot svenskfödda personer med invandrarbakgrund (andra och tredje generationens migrantbakgrund av etnisk minoritet), båda grupper med utbildning förvärvad i Sverige. Den senare gruppen representerar en grupp som har kulturell kompetens och utbildning liknande svenskfödda med två svenskfödda föräldrar, de så kallade ”etniska svenskarna”.

De kvantitativa och kvalitativa uppgifterna undersöker förhållandet mellan vad arbetsgivare titta på när de granskar ett CV (visat genom eye-tracking) och vad arbetsgivare kommunicerar om sin beslutsprocess (demonstrerad genom dialog), och hur detta korrelerar med uttryckta attityder (visat genom enkät).

Baserat på resultaten från eye-tracking, dialog och enkät kommer projektet att utforska idéer och försök till interventioner på två sätt:

  • a. genom att göra små ändringar i ett CV och
  • b. genom att styra blicken till specifika delar av ett CV.

Förväntat resultat

De förväntade resultaten av detta projekt är mycket relevanta i det svenska samhället idag för att identifiera praxis och mekanismer för diskriminering på arbetsmarknaden, särskilt processen för hur omedvetna och medvetna val görs vid rekrytering.

Etikprövning

Denna studie är finansierad av Vetenskapsrådet (2020-01204) och är godkänd av Etikprövningsmyndigheten (2022-00584-01).

Delta i studien

Denna enkät kan besvaras av alla som har varit involverade i rekryteringsprocesser. Genom att simulera en del av en rekryteringsprocess med hjälp av fiktiva CV:n, undersöks beslutsprocesserna i det inledande skedet av rekryteringen. Resultaten från projektet kommer att hjälpa dig och din organisation att förstå hur ni rekryterar personer med nödvändig kompetens och störst potential.