Fakta

Kontaktperson:
Sayaka Osanami Törngren
Finansiär:
  • Migration Policy Group
Ansvarig vid Mau:
Sayaka Osanami Törngren
Externa projektmedlemmar:
  • Carmine Conte Migration Policy Group
Samarbetspartners:
  • Migration Policy Group
Projektperiod:
01 december 2022 - 30 november 2024

Projektbeskrivning

Detta tvååriga projekt syftar till att underlätta evidensbaserat policyskapande och identifiera luckorna i att hantera strukturell och institutionell rasism. För att ta itu med de nya politiska prioriteringarna på EU:s och nationella dagordningar för att ta itu med strukturell rasism, kommer det föreslagna projektet att anta en induktiv och nedifrån och upp-strategi som främjar bättre samarbete och synergier mellan forskare och intressenter, för att informera EU och nationell antidiskriminering beslutsfattande.

Detta tillvägagångssätt utgår från samhällenas kamp och samlar in nödvändiga bevis för att hantera ojämlikheter genom att utveckla en gemensam förståelse för hur rasism och diskriminering institutionaliseras i olika samhällssektorer.

Mer information om projektet på Migration Policy Groups webbplats