Fakta

Kontaktperson:
Catrine Andersson
Finansiär:
  • Crafoordska stiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Catrine Andersson
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 september 2020 - 31 december 2024
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Syftet med föreliggande projekt är att utforska hur sociala dimensioner formar intima och sexuell praktiker och hur detta förändras över tid, med hjälp av exemplet otrohet. Insamlade kvalitativa data analyseras för att kunna besvara följande frågeställningar: Hur har sociala definitioner, moraliska gränsdragningar och normer kring otrohet förändrats under perioden 1940-2020? Hur påverkar sociala kontexter erfarenheterna av otrohet? Hur påverkar otroheten intima och sociala relationer i personens liv? Hur ser betydelsen av samhällets digitalisering ut i relation till otrohet?

Forskningen om otrohet är omfattande, men har i ytterst liten utsträckning utforskat hur sociala kontexter och relationer formar erfarenheter av otrohet, eller hur otrohet påverkar sociala relationer utanför den intima relationen. Detta innebär att projektet fyller en lucka inom forskningsområdet. I projektet studeras berättelser om otrohet hos personer mellan ca 18 och 90 år. Projektets metod består av insamling av digitala livsberättelser, och, om det blir möjligt, fördjupande intervjuer utifrån teman som framkommit i livsberättelserna.