Fakta

Kontaktperson:
Fabian Lorig
Finansiär:
  • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Ansvarig vid Mau:
Fabian Lorig
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
  • Heidi Howard - Lunds universitet
Projektperiod:
01 februari 2023 - 31 januari 2024
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Målet med det här projektet är att analysera de etiska, juridiska och sociala frågorna (ELSI) samt de tekniska kraven, utmaningarna och konsekvenserna av användningen av agentbaserad socialsimulering (ABSS) som ett verktyg för beslutsfattandet inom organdonation.

Genom att generera syntetiska data möjliggör ABSS innovativa och datadrivna tillvägagångssätt för att stödja beslutsfattare. ABSS utgör en säker miljö där konsekvenserna av olika scenarier och strategier kan utvärderas utan risk för att skada enskilda personer.

Detta projekt är en förstudie för att identifiera potentialer, hinder och krav för utvecklingen av en ABSS-modell för planering och utvärdering av policyer inom organdonation.

Projektet görs i samarbete med Heidi Howard, forskare inom medicinsk teknik vid Lunds universitet.

Läs mer om projektet på den engelska forskningsprojektsidan