Fakta

Kontaktperson:
Malin Thor Tureby
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Malin Thor Tureby
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 januari 2017 - 01 juli 2024

Projektbeskrivning

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att bidra till att skriva de judiska kvinnornas historia i Sverige. Undersökningen består dels av analyser av publicerat skriftligt material från judiska tidskrifter och av arkiverat material från olika judiska församlingars och föreningars arkiv, men även av intervjuer med personer som identifierar sig som kvinnor och judinnor på olika sätt.

Eftersom de judiska kvinnornas röster nästan helt saknas i exempelvis de judiska församlingarnas arkiv och i tidigare historieskrivning om den judiska minoritetens historia i Sverige, samlar projektet även in berättelser om och från personer som identifierar sig själva som kvinnor och judinnor samt använder sig av redan insamlade intervjuer som finns arkiverade vid olika kulturarvsinstitutioner. Projektet ska resultera i ny empirisk kunskap om judiska kvinnornas situationer och positioner samt eventuella erfarenheter av antisemitism och sexism i det svensk(-judiska) samhället.