Fakta

Kontaktperson:
Mats Persson
Finansiär:
  • Samhällsbyggnadssektorn
Ansvarig vid Mau:
Mats Persson
Projektperiod:
01 juli 2011 - 12 juni 2024
Forskningsämne:

Om projektet

Kunskapsbaserad teknik för kompetensutveckling inom byggnadsindustrin är ett tema för forskning, utveckling och samverkan vid Malmö universitet. Ett flertal projekt har genomförts med finansiering från SBUF (Svenska Byggbranschens UtvecklingsFond), Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier), Boverket, AFA försäkring och Byggrådet. Projekten utforskar erfarenhetsåterföring och livslångt lärande inom byggsektorn. I olika delprojekt har undersökts hur kunskap om byggteknik och byggproduktion tillämpas med digital teknik och hur effektivisering och hög kvalitet kan säkras både i byggproduktionen och för den färdiga byggnaden. Faktorer som undersöks är t ex:

  • Personsäkerhet och arbetsmiljö
  • Kvalitet i arbete och slutprodukt
  • Effektivitet i byggprocessen
  • Produktivitet på byggarbetsplatsen
  • Kompetensförsörjning
  • Yrkesutbildningen