Fakta

Kontaktperson:
Erica Righard
Finansiär:
  • NordForsk (project no 135306)
Ansvarig vid Mau:
Erica Righard
Externa projektmedlemmar:
  • Projektet koordineras av Mari Toivanen (Helsinki universitet) tillsammans med Erica Righard (Malmö universitet) Synnøve Bendixsen (Bergens universitet) och Unnur Dis Skaptadottir (Islands universitet)
Projektperiod:
01 januari 2023 - 31 december 2024

Om projektet

Detta projekt består av tre utforskande workshops med fokus på förhållandet mellan rörlighet/migration, arbete och de nationalstatliga välfärdssystemen i den nordiska kontexten. Workshopparna riktar sig framförallt till doktorander i migrations-, välfärds- och arbetsstudier, men även mer allmänt från samhällsvetenskap och humaniora. Det finns en stark betoning på samarbete med icke-akademiska intressenter som arbetar med mobilitet, migration, arbetsmarknader, välfärdssystem och ojämlikhet i de nordiska länderna.

Läs en mer utförlig beskrivning av projektet på den engelska webbsidan