Fakta

Kontaktperson:
Daniel Svensson
Finansiär:
  • Sveriges olympiska kommitté (SOK)
Ansvarig vid Mau:
Daniel Svensson
Projektperiod:
25 september 2023 - 01 juli 2024
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Projektets syfte är att undersöka hur tränare som ingår i SOK:s nätverk ser på förhållandet mellan forskning och personlig erfarenhet, och hur de menar att forskningen på bästa sätt kan bidra till deras arbete.

Studien fokuserar på tränarrollen och vilka förutsättningar som behövs för att svenska (elit)tränare ska kunna utvecklas på bästa sätt. Studien närmar sig frågor om balansen mellan forskning och personlig erfarenhet, samt teknologins betydelse i tränarrollen.

Artikel från Sveriges olympiska kommiteé